Dowódcy

Płk Georg von Bismarck (1891-1942)

   Urodził się w dniu 15 lutego 1891 roku w miejscowości Namyślin (niem. Neum-hl) koło Kostrzynia. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1910 roku. Służył w 2 śląskim batalionie strzelców Nr 6. W 1911 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku. W 1917 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 16 Pułku Piechoty, 5 Pruskim Pułku Piechoty, 3 Pruskim Pułku Rajtaów, w sztabie 3 Dywizji Rechswehry i w sztabie 3 pruskiego oddziału motocyklowego. W 1924 roku został awansowany na stopień kpt. Został dowódcą kompanii w 2 pruskim oddziale motocyklowym w Kołobrzegu, a później służył w sztabie tego oddziału w Szczecinie. W 1934 roku został awansowany na stopień mjr. W tym samym roku został dowódcą oddziału motocyklowego „Królewiec”. W 1935 roku objął dowodzenie 1 zmotoryzowanego oddziału rozpoznawczego. W 1936 roku został awansowany na stopień ppłk. W listopadzie 1938 roku został dowódcą 7 Pułku Strzelców Konnych. W lutym 1939 roku został awansowany na stopień płk.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. W lutym 1940 roku został dowódcą 7 Pułku Strzelców, którym dowodził podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. We wrześniu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W grudniu 1940 roku objął dowodzenie 20 Brygady Strzelców, a na jesień 1941 roku 20 Dywizji Pancernej. W grudniu 1941 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W 1942 roku został skierowany do „Deutsches Afrika Korps” (DAK), gdzie dowodził sztabem Armii Pancernej „Afryka(niem. Panzerarmee „Afrika”). W lutym 1942 roku został dowódcą 21 Dywizji Pancernej. Jednocześnie otrzymał awans na gen. mjr.

   Zginął w bitwie pod El-Alamein w dniu 31 sierpnia 1942 roku. Dostał się tam pod obstrzał moździerzowy. Pośmiertnie został awansowany na stopień gen. leut.