Jednostki

3 Dywizja Lekka

   Powstała w listopadzie 1938 roku w Chociebużu. Podczas kampanii wrześniowej wchodziła w skład XV Korpusu Armijnego z 10 Armii. W dniu 3 września 1939 roku ścigała pododdziały polskiej 7 Dywizji Piechoty, rozwijając swoje natarcie w rejonie miejscowości Włodowice – Zawiercie – Karczowice. W dniu 4 września wraz z 2 Dywizją Lekką sforsowała rzekę Pilicę pod Szczekocinami, a w dniu 5 września przemieszczała się drogami w kierunku na Koniecpol i Włoszczowę.

    Po zakończeniu walk w Polsce powróciła do Chociebuża, gdzie na podstawie rozkazu z dnia 16 października 1939 roku została przekształcona w 8 Dywizję Pancerną.

    We wrześniu 1939 roku jej dowódcą był gen. mjr Adolf Kuntzen, a oficerem operacyjnym (Ia) mjr Harald Freiherr von Elverfeldt.

    Podczas kampanii wrześniowej w skład dywizji wchodziły:

 

8 Pułk Strzelców Konnych (niem. Kavallerie-Sch-tzen-Regiment 8) – nr poczty polowej sztabu pułku 09983

9 Pułk Strzelców Konnych (niem. Kavallerie-Sch-tzen-Regiment 9) – dowódca płk Wilhelm Dietrich von Ditfurth; nr poczty polowej sztabu pułku 12819

8 Pułk Rozpoznawczy (niem. Aufklärungs-Regiment 8)- dowódca ppłk Mortimer von Kessel; nr poczty polowej sztabu pułku 16326

80 Pułk Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 80) – dowódca płk Erwin Sander; nr poczty polowej sztabu pułku 20282; pułk w składzie:

 

  • I Oddział – dowódca mjr Wenghoffer
  • II Oddział – dowódca mjr Schick
  • III Oddział – dowódca nieznany

 

-  67 batalion pancerny (niem. Panzer-Abteilung 67) – dowódca Goerbich; nr poczty polowej sztabu oddziału 12818

-  43 batalion przeciwpancerny (niem. Panzerabwehr-Abteilung 43)

-  59 batalion pionierów (niem. Pionier-Bataillon 59)

-  84 dywizyjny batalion łączności (niem. Divisions-Nachrichten-Abteilung 84)