Dowódcy

Gen. mjr Adolf Kuntzen (1889-1964)

   Urodził się w dniu 26 lipca 1889 roku w Magdeburgu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1909 roku. Służył w 1 Ulubionym Pułku Huzarów Nr 1. W 1910 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w swoim pułku. W 1917 roku został awansowany na stopień por. i w tym samym roku na stopień rotmistrza.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry. Pracował w Ministerstwie Reichswehry, w 1 Dywizji Reichswehry, 10 Pruskim Pułku Rajtarów, w sztabie 3 Dywizji Reichswehry, w 8 Pruskim Pułku Rajtarów i w 3 Pruskim Pułku Rajtarów. W 1929 roku został awansowany na stopień mjr. Od tego roku ponownie pracował w Ministerstwie Reichswehry. W 1932 roku został awansowany na stopień ppłk, w 1934 roku na stopień płk, a w marcu 1938 roku na stopień gen. mjr. W listopadzie 1938 roku powierzono mu dowodzenie 3 Dywizji Lekkiej.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził dywizją walcząc w Polsce. Pozostał dowódcą dywizji po jej przekształceniu w 8 Dywizję Pancerną. W kwietniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. leut. W czerwcu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W lutym 1941 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. Wkrótce powierzono mu dowodzenie naczelnego dowództwa LVII zmotoryzowanego Korpusu Armijnego. W kwietniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. wojsk pancernych. Objął dowodzenie nad całym LVII zmotoryzowanym Korpusem Armijnym. Od stycznia 1942 roku pozostawał w rezerwie OKH. W kwietniu 1942 roku powierzono mu stanowisko dowódcy XXXII Wyższego Dowództwa, a nieco później dowodzenie LXXXI Korpusem Armijnym. We wrześniu 1944 roku został ponownie przeniesiony do rezerwy OKH. Do końca wojny nie powierzono mu żadnego stanowiska dowódczego.

   Zmarł w dniu 10 lipca 1964 roku w Hanowerze.