Dowódcy

Mjr Harald Freiherr von Elverfeldt (1900-1945)

   Urodził się w dniu 5 lutego 1900 roku w Hildeshaim. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1918 roku. Służył w 1 Pułku Gwardyjskim. Po zakończeniu wojny znalazł się wśród członków ochotniczego bałtyckiego Freikorpsu. W 1919 roku został awansowany na stopień ppor.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 115 Pułku Piechoty i w 9 Pruskim Pułku Piechoty.W 1926 roku został awansowany na stopień por. Od października 1931 roku służył w sztabie 6 Dywizji Reichswehry. W 1933 roku został awansowany na stopień kpt. W latach 1933-1937 pracował w Ministerstwie Reichswehry. W 1937 roku został dowódcą kompanii w 83 Pułku Piechoty. W tym samym roku został awansowany na stopień mjr. W listopadzie 1938 roku został oficerem operacyjnym (Ia) 2 3 Dywizji Lekkiej.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tę funkcję walcząc w Polsce. W październiku 1939 roku został oficerem operacyjnym (Ia) w 8 Dywizji Pancernej, którym był do lutego 1940 roku. W listopadzie 1939 roku został awansowany na stopień ppłk. Od lutego 1940 roku do stycznia 1941 roku pełnił funkcję oficera operacyjnego (Ia) w sztabie XV Korpusu Armijnego. Walczył w tym korpusie podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. W marcu 1941 roku został szefem sztabu LVI zmotoryzowanego Korpusu Armijnego, który wkrótce został przemianowany w LVI Korpus Pancerny. Wraz z tym korpusem brał udział w walkach w ZSRR. W marcu 1942 roku został awansowany na stopień płk. W styczniu 1943 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. Od stycznia do października 1943 roku był szefem sztabu 9 Armii. We wrześniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W listopadzie 1943 roku został szefem sztabu 17 Armii. We wrześniu 1944 roku objął dowodzenie walczącej na froncie zachodnim 9 Dywizji Pancernej. W gruniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W tym samym miesiącu został ranny podczas ataku lotniczego, ale już w styczniu 1945 roku powrócił na stanowisko dowódcy 9 Dywizji Pancernej.

   Zginął w dniu 6 marca 1945 roku podczas walk ulicznych w Kolonii. Pośmiertnie został awansowany na stopień gen. leut. i odznaczony Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego (niem. Eichenlaub zum Ritterkreuz).

 

(na zdjęciu razem z Adolfem Hitlerem)