Dowódcy

Ppłk Mortimer von Kessel (1893-1981)

   Urodził się w dniu 25 maja 1893 roku w miejscowości Arnswalde na Pomorzu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1914 roku. Służył w 12 Turyńskim Pułku Huzarów. W 1915 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku.

  Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 10 Pruskim Pułku Rajtarów, a potem w 10 Pułku Górskim i w 13 Pułku Górskim. W 1923 roku został awansowany na stopień por. W 1928 roku został awansowany na stopień rotmistrza, a w 1935 roku na stopień mjr. W międzyczasie służył w sztabie 3 Dywizji Reichswehry, w sztabie 1 Dywizji Pancernej, 9 batalionie rozpoznawczym, 8 batalionie rozpoznawczym, W 1937 roku został awansowany na stopień ppłk. W listopadzie 1938 roku został dowódcą stacjonującego w Lubaniu na Dolnym Śląsku 8 Pułku Rozpoznawczego. Jako data objęcia przez niego dowództwa nad tym pułkiem podawany jest również lipiec 1939 roku.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. W październiku 1939 roku został awansowany na stopień płk. W listopadzie 1939 roku rozpoczął służbę w Biurze Personalnym Armii. W listopadzie 1942 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od stycznia do maja 1943 roku przebywał w rezerwie OKH. W maju 1943 roku został dowódcą walczącej na froncie wschodnim 20 Dywizji Pancernej. W grudniu 1943 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W październiku 1944 roku został odznaczony Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego (niem. Eichenlaub zum Ritterkreuz). Od listopada do grudnia 1944 roku ponownie przebywał w rezerwie OKH. W grudniu 1944 roku został dowódcą walczącego na obszarze Prus Wschodnich VII Korpusu Pancernego. W marcu 1945 roku został awansowany na stopień gen. wojsk pancernych. W 1945 roku dostał się do amerykańskiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

   Zmarł w dniu 8 stycznia 1981 roku w Goslar.