Jednostki

7 Częstochowska Dywizja Piechoty

7 Częstochowska Dywizja Piechoty – jej początki sięgają maja 1919 roku i obszaru Częstochowy; w 1919 roku dywizja uczestniczyła w wojnie polsko-bolszewickiej; później uległa reorganizacji do stanu pokojowego; jej sztab znajdował się w Częstochowie; podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku broniła podejścia do Częstochowy, na styku Armii „Kraków” i Armii „Łódź”; w pierwszych dniach września praktycznie została rozbita pod Częstochową; jej ostatnim dowódcą był gen. bryg. Janusz Gąsiorowski, a szefem sztabu mjr dypl. Edward Bagieński; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

Dowództwo

 • dowódca dywizji - gen. bryg. Janusz Gąsiorowski
 • dowódca piechoty dywizyjnej - płk dypl. Kazimierz Janicki
 • dowódca artylerii dywizyjnej - ppłk dypl. Stanisław Wojtowicz
 • oficer sztabu - mjr Józef Chrzanowski
 • oficer sztabu - kpt Andrzej Borkowski

Sztab

 • szef sztabu - ppłk dypl. Leopold Ombach
 • oficer operacyjny - kpt dypl. Zygmunt Jarzęcki (poległ w dniu 18 września 1939)
 • pomocnik oficera operacyjnego - kpt Edward Petkowicz
 • oficer informacyjny - kpt Jerzy Marynowski
 • pomocnik oficera informacyjnego - kpt Stanisław Wołowiec
 • dowódca łączności - kpt Michał Banasiak
 • kwatermistrz - kpt dypl. Aleksander Ratuszny
 • szef sanitarny - mjr dr med. Wiśniewski
 • I batalion – mjr Stanisław Juszczakiewicz
 • II batalion – kpt Zygmunt Bobrowski
 • III batalion – mjr Krzesław Marian Krzyżanowski
 • kompania zwiadu – ppor. Edward Beyga
 • kompania ppanc. – por. Franciszek Ćwikła
 • pluton artylerii piechoty – kpt. Jan Gałdasz
 • pluton pionierów – por. Stanisław Grużewski
  • I batalion – mjr Marian Szulc
  • II batalion – mjr Zygmunt Bolesław Żywocki
  • III batalion – mjr Stanisław Kulig-Lang
  • baon marszowy 27 pp – por. rez. Ochapp
  • I batalion – mjr Józef Pelc (poległ w dniu 8 września 1939)
  • II batalion – mjr Kazimierz Rybicki
  • III batalion – mjr Jan Wrzosek (poległ w dniu 3 września 1939)
  • I dywizjon (armat) – mjr Stanisław Ihnatowicz
  • II dywizjon (haubic) – kpt Ludomir Łuczkowski
  • III dywizjon (haubic) – mjr Juliusz Możdżeń
  • 7 Batalion Saperów (Ośrodek Sapersko-Pionierski 7 DP)
  • bateria artylerii przeciwlotniczej motorowa typ A nr 7
  • kompania kolarzy nr 41 (27 pp) – por. Zygmunt Szewczyk
  • szwadron kawalerii dywizyjnej (Komenda Rejonu PWK) - mjr Kazimierz Mikołajewski
  • samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 41 (25 pp)
  • kompania telefoniczna 7 DP - kpt Kazimierz Larys
  • pluton radio 7 DP
  • pluton łączności Kwatery Głównej 7 DP
  • drużyna parku łączności 7 DP
  • samodzielny patrol meteorologiczny nr 7 (7 pal)
  • pluton pieszy żandarmerii nr 7 (Pluton Żandarmerii Częstochowa) - por. Karski
  • kompania sztabowa
  • kompania asystencyjna nr 141 (27 pp)
  • poczta polowa nr 108 (Urząd Poczt i Telegrafu Łódź)
  • pluton parkowy uzbrojenia nr 401 (7 pal)
  • park intendentury typu I nr 401 (Składnica Materiału Intendenckiego Nr 17 w Częstochowie)
  • kompania sanitarna nr 401 (27 pp) - mjr dr med. Roman Rettinger
  • szpital polowy nr 401
  • polowa pracownia dentystyczna nr 401
  • polowa kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa nr 401
  • polowa pracownia bakteriologiczno-chemiczna nr 401
  • zespół przeciwgazowy nr 401
  • kolumna taborowa parokonna nr 401
  • kolumna taborowa parokonna nr 402
  • kolumna taborowa parokonna nr 403
  • kolumna taborowa parokonna nr 404
  • warsztat taborowy nr 401
  • sąd polowy 7 DP (Dowództwo 7 DP)
  • Ośrodek Zapasowy 7 DP
  • Batalion ON „Kłobuck" – kpt. Stanisław Ostaszewsk
 • 27 Pułk Piechoty - dowódca pułku ppłk Bronisław Panek
 • 74 Górnośląski Pułk Piechoty - dowódca pułku płk Wacław Wilniewczyc

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: