Jednostki

XVI Korpus Armijny

    Powstał w lutym 1938 roku w Berlinie, na terenie III Okręgu Wojskowego. Był zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Wszedł w skład 10 Armii z Grupy Armii „Południe”. We wrześniu 1939 roku jego dowódcą był gen. kawalerii Erich Höpner, szefem sztabu płk Ferdinand Heim, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Walter Chales de Beaulieu.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku w skład korpusu wchodziły:

 

1 Dywizja Pancerna (niem. 1. Panzer-Division) – dowódca gen. leut. Rudolf Schmidt

4 Dywizja Pancerna (niem. 4. Panzer-Division)- dowódca gen. mjr Georg-Hans Reinhardt

14 zmotoryzowana Dywizja Piechoty (niem. 14. Infanterie-Division (mot.) – dowódca gen. leut. Peter Weyer

31 Dywizja Piechoty (niem. 31. Infanterie-Division)- dowódca gen. leut. Rudolf Kaempfe

Arko 30 (niem. Artillerie-Kommandeur 30) - dowódca gen. mjr Sigfrid Henrici

-  62 korpuśny oddział łączności (niem. Korps-Nachrichten-Abteilung 62)

-  473 korpuśny oddział transportowy (niem. Korps-Nachschubtruppen 473)

-  654 oddział niszczycieli czołgów (niem. Panzerjäger-Abteilung 654)

-  Sztab 62 batalionu saperów (niem. Pionier-Bataillons-Stab 62)

-  Sztab 617 Pułku Saperów (niem. Stab Pionier-Regiment 617)

 

    Po zakończeniu walk w Polsce w grudniu 1939 roku korpus został przerzucony na front zachodni, gdzie w składzie 6 Armii walczył podczas kampanii francuskiej w 1940 roku. Następnie znalazł się na terenie Niemiec, gdzie zgrupowano go na terenie Prus Wschodnich. Tam wszedł w skład 18 Armii. W lutym 1941 roku został przekształcony w 4 Armię Pancerną.

   Jako XVI Korpus Armijny został odtworzony w grudniu 1944 roku i w składzie 16 Armii brał udział w walkach w Kurlandii, gdzie w maju 1945 roku skapitulował przed Sowietami.