Dowódcy

Ppłk Walter Chales de Beaulieu (1898-1974)

    Urodził się w dniu 14 czerwca 1898 roku w miejscowości Saalfeld koło Mrągowa w Prusach Wschodnich. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1915 roku. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w 72 Pułku Artylerii Polowej. W 1916 roku został awansowany na stopień ppor.

   Po zakończeniu wojny pozostał w Reichswehrze, służąc w 20 Pułku Artylerii Lekkiej i w 2 Pułku Górskim. W 1925 roku został awansowany na stopień por. Następnie służył w sztabie 1 Dywizji Reichswehry, w sztabie 2 Dywizji Reichswehry, 5 batalionie sygnałowym, 7 batalionie motorowo-transportowym, 1 Pułku Górskim i w 3 batalionie motorowo-transportowym. W 1932 roku został awansowany na stopień kpt. Rozpoczął służbę w 1 batalionie motorowo-transportowym i w batalionie transportowym „Königsberg”. Od października 1935 roku do sierpnia 1937 roku był oficerem operacyjnym (Ia) 2 Dywizji Pancernej. W 1936 roku został awansowany na stopień mjr. Przez następne dwa lata (1937-1939) pracował jako instruktor taktyki w Akademii Wojennej. W kwietniu 1939 roku został awansowany na stopień ppłk. W sierpniu 1939 roku został powołany na stanowisko oficera operacyjnego (Ia) XVI Korpusu Armijnego.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił tę funkcję walcząc w Polsce. W lutym 1940 roku został szefem sztabu XVI Korpusu Armijnego. Na tym stanowisku brał udział w kampanii francuskiej w 1940 roku. Od lutego 1941 roku do stycznia 1942 roku był szefem sztabu 4 Armii Pancernej. W czerwcu 1941 roku został awansowany na stopień płk. W styczniu 1942 roku na krótko był w rezerwie OKH. Następnie powierzono mu stanowisko dowódcy 394 Pułku Grenadierów Pancernych, a w lipcu 1942 roku dowództwo 26 Brygady Pancernej. Od listopada 1942 roku do marca 1943 roku pozostawał w rezerwie OKH. Od marca do czerwca 1943 roku służył w dowództwie 168 Dywizji Piechoty. W czerwcu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od czerwca do listopada 1943 roku dowodził 168 Dywizją Piechoty. Od listopada 1943 roku do lutego 1944 roku ponownie pozostawał w rezerwie OKH. Od lutego do września 1944 roku dowodził 23 Dywizją Piechoty. W czerwcu 1944 roku został awansowany na stopień gen. leut. Od września 1944 roku do stycznia 1945 roku pozostawał w rezerwie OKH. W styczniu 1945 roku został zwolniony ze stanowisk z przyczyn politycznych. Powodem jego zwolnienia był fakt, że kiedyś był szefem sztabu gen. płk. Ericha Höpner, uczestnika lipcowego spisku przeciwko Hitlerowi. Waltera Chales de Beaulieu uznano za politycznie niepewnego. Prawdopodobnie obciążyły go zeznania któregoś ze spiskowców, choć o jego udziale w spisku nic nie wiadomo.

   Zmarł w dniu 26 sierpnia 1974 roku w miejscowości Kressbronn nad jeziorem Bodensee.