Dowódcy

Mjr Arthur Kopp (1895- 1972? 1979?)

    Urodził się w dniu 18 lipca 1895 roku w miejscowości Lahr. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1914 roku. Służył w 66 Pułku Artylerii Polowej. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w swoim pułku i w 500 Pułku Artylerii Polowej. W 1915 roku został awansowany na stopień ppor.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 15 Pułku Artylerii. W 1920 roku został przeniesiony do policji. Służył w Heidelbergu, Breisgau, Karlsruhe, i w Hanau. W 1920 roku został awansowany na stopień ppor. policji, w 1925 roku na stopień por. policji, w 1930 roku na stopień kpt policji, a w 1935 roku na stopień mjr policji. W szeregi armii został ponownie przyjęty pod koniec 1935 roku. Służył w 43 batalionie przeciwczołgowym. Od listopada 1936 roku do sierpnia 1940 roku był dowódcą 37 batalionu przeciwczołgowego (niszczycieli czołgów).

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym batalionem walcząc w Polsce. W październiku 1939 roku został awansowany na stopień ppłk. Od sierpnia 1940 roku do lutego 1942 roku dowodził 1 Pułkiem Pancernym. W październiku 1941 roku został awansowany na stopień płk. Od lutego do kwietnia 1942 roku pozostawał w rezerwie OKH. Od kwietnia 1942 roku do marca 1943 roku pełnił funkcję instruktora w ośrodku szkoleniowym wojsk pancernych w Magdeburgu. Od marca 1943 roku do marca 1944 roku był dowódcą 559 Obszaru Wojskowego. Od marca do maja 1944 roku pracował w ośrodku szkoleniowym w Holandii. Od maja do września 1944 roku był dowódcą Brygady Szturmowej „Narwa”. Od września 1944 roku do lutego 1945 roku był wojskowym komendantem miasta Neustettin. W lutym i w marcu 1945 roku był komendantem wyspy Uznam, a od marca do maja 1945 roku wojskowym komendantem Świnoujścia. W kwietniu 1945 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Na krótko znalazł się w brytyjskiej niewoli. W dniu 15 maja 1945 roku został dowódcą 811 Dywizji Piechoty, która zabezpieczała spokój w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Dowodził nią do dnia 7 lutego 1946 roku.  

    Zmarł w dniu 18 czerwca 1972 lub 1979 roku w Lahr.