Jednostki

21 Dywizja Piechoty Górskiej

21 Dywizja Piechoty Górskiej - jej początki sięgają lutego 1920 roku; powstała jako Dywizja Górska, którą w sierpniu 1920 roku przemianowano na 21 Dywizję Piechoty; jako 21 Dywizja Piechoty Górskiej powstała w 1925 roku; brała udział w zajęciu Zaolzia; podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „Bielsko”; jej zadaniem była obrona linii Cieszyn–Bogumin i osłona południowego skrzydła Armii „Kraków”; podczas kampanii wrześniowej toczyła walki od dnia 1 września; skapitulowała w dniu 16 września 1939 roku w rejonie Oleszyc; jej ostatnim dowódcą był gen. bryg. Józef Rudolf Kustroń (zginął w dniu kapitulacji), a szefem sztabu ppłk dypl. Zygmunt Pawłowicz; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

Dowództwo

 • dowódca dywizji – gen. bryg. Józef Rudolf Kustroń
 • dowódca piechoty dywizyjnej – wakat
 • dowódca artylerii dywizyjnej – płk dypl. Konstanty Kazimierz Ważyński (dowódca 21 pal)
 • dowódca saperów dywizyjnych – mjr Maksymilian Orłowski
 • dowódca kawalerii dywizyjnej – rtm. Zygmunt Marian Bergiel

Sztab

 • szef sztabu – ppłk dypl. Zygmunt Pawłowicz
 • oficer operacyjny – kpt dypl. Witold Wróblewski
 • dowódca łączności – mjr Józef Chebda
 • kwatermistrz – kpt dypl. Jan Kaliński
 • szef intendentury – kpt Kazimierz Krupiczka
 • szef taborów – rtm. Stanisław Stefan Łomnicki
 • szef służby sanitarnej – mjr dr Antoni Ostaszewski
 • szef służby weterynaryjnej – mjr lek. wet. Franciszek Szkuta
 • szef służby sprawiedliwości – mjr Jan Bolesław Zieliński
 • szef służby duszpasterskiej – ks. kapelan rez. Stefan Misterek
 • komendant Kwatery Głównej – kpt rez. Józef Korbut
 • 21 Batalion Saperów – dowódca mjr Maksymilian Orłowski
 • 21 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typu „A” – kpt Borys Godunow
 • Szwadron Kawalerii Dywizyjnej – rtm. Zygmunt Marian Bergiel
 • Kompania Kolarzy nr 55 (4 psph) – ppor. Karol Radwański
 • Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszącej nr 52 –por. Walerian Sendor
 • Kompania Telefoniczna 21 DPG (Kompania Łączności 21 DPG w Cieszynie) – kpt Tadeusz Adamko
 • Pluton Łączności KG 21 DPG
 • Pluton Radio 21 DPG
 • Drużyna Parku Łączności 21 DPG
 • Kompania Sanitarna nr 502 –mjr dr med. Adam Hełczyński
 • Szpital Polowy nr 502 – komendant mjr dr med. Stanisław Augustyn
 • Pluton Pieszy Żandarmerii nr 21 – kpt Zenon Kazimierz Wysocki
 • Kolumna Taborowa Parokonna nr 509
 • Kolumna Taborowa Parokonna nr 510
 • Kolumna Taborowa Parokonna nr 511
 • Park Intendencki nr 502 – komendant kpt Stanisław Wojtas
 • kompania gospodarcza – por. rez. Adam Lubowiecki
 • Sąd Polowy nr 21
 • Poczta Polowa nr 18
  • dowódca – ppłk Zygmunt Bezeg
  • kwatermistrz – mjr Jan Witowski
  • kompania podchorążych –kpt Jan Mędala
  • I batalion – kpt Jan Kuczek
  • II batalion – mjr Wacław Bobkiewicz
  • Ø  III batalion – mjr Adam Gruda
 • Oddziały pomocnicze:
 • Ośrodek Zapasowy 21 DPG w Nowym Sączu

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: