Dowódcy

Płk Konrad von Czettritz und Neuhauss (1890-1946)

   Urodził się w dniu 30 listopada 1890 roku w Berlinie. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1913 roku. Służył w 4 Pułku Dragonów. W 1914 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku, 11 Dywizji Kawalerii i w 3 Pułku Gwardii. Był wielokrotnie ranny. W 1917 roku został awansowany na stopień por.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 4 Pułku Dragonów, 29 Pułku Kawalerii, 11 Pułku Górskim i w 2 Dywizji Kawalerii. W 1925 roku został awansowany na stopień rotmistrza. Następnie służył w 2 Pułku Górskim i w 7 Pułku Górskim. W latach 1930-1933 pracował w Ministerstwie Reichswehry. W 1934 roku został awansowany na stopień mjr. Później służył w 11 Pułku Górskim i w Pułku Górskim „Dresden”. W 1936 roku został awansowany na stopień ppłk. W maju 1936 roku został przeniesiony do 2 Pułku Strzelców. Od listopada 1938 roku do listopada 1939 roku dowodził 12 Pułkiem Strzelców. W sierpniu 1939 roku zostal awansowany na stopień płk.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Później aż do końca wojny pełnił funkcję dowódcy wojskowego ośrodka szkoleniowego w Altengrabow. W 1945 roku dostał się do alianckiej niewoli, z której ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony już na początku lutego 1946 roku.

   Zmarł w dniu 5 lutego 1946 roku w szpitalu w Ostend w Belgii.