Jednostki

14 Dywizja Piechoty

    Jednostka powstała w październiku 1934 roku w Lipsku IV Okręgu Wojskowym. W październiku 1935 roku zaczęto używać nazwy 14 Dywizja Piechoty. W dniu 3 sierpnia 1939 roku dywizja została przerzucona na Śląsk. Wchodziła w skład XIV Korpusu Armijnego ze składu 10 Armii. Jej ówczesnym dowódcą był gen. leut. Peter Weyer, a oficerem operacyjnym (Ia) ppłk Gerhard K-hne.

   We wrześniu 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

11 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 11) – dowódca płk Conrad Haase; nr poczty polowej sztabu pułku 17160

53 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 53) - dowódca płk Adalbert Lontschar; nr poczty polowej sztabu pułku 19814

101 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 101) – dowódca (prawdopodobnie) płk Hans von Tettau; nr poczty polowej sztabu pułku 15429

14 Pułk Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 14) – dowódca płk Erich Scholz; nr poczty polowej sztabu pułku 28453; pułk w składzie:

 

  • I Oddział – dowódca ppłk Karl Patzak
  • II Oddział – dowódca ppłk dr rer. pol. Kurt Paape
  • III Oddział – dowódca kpt rezerwy Föhring

 

-  I dywizjon z 50 Pułku Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 50) – dowódca nieznany; nr poczty polowej sztabu pułku 21137; w składzie:

 

  • I Oddział – dowódca kpt Körner
  • II Oddział – dowódca kpt Hansen

 

-  14 batalion zapasowy (niem. Feldersatz-Bataillon 14)

-  14 oddział obserwacyjny (niem. Beobachtungs-Abteilung 14); nr poczty polowej sztabu oddziału 00261

-  14 batalion saperów (niem. Pionier-Bataillon 14); nr poczty polowej sztabu batalionu 00113

-  14 oddział przeciwpancerny (niem. Panzer-Abwehr-Abteilung 14)

-  14 dywizyjny oddział łączności (niem. Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 14)

-  14 dywizyjny oddział transportowy (niem. Infanterie-Divisions-Nachschubf-hrer 14)

 

   Dywizja po zakończeniu walk w Polsce została przerzucona na zachód, gdzie weszła w skład 4 Armii, a później 6 Armii. W jej składzie brała udział w kampanii francuskiej w 1940 roku. Na jesień 1940 roku powróciła do Niemiec, gdzie weszła w skład 11 Armii. Brała udział w uderzeniu na ZSRR w składzie 3 Grupy Pancernej lub 9 Armii, a później 3 Armii Pancernej. Przez cały 1942 i 1943 rok walczyła na froncie wschodnim w składzie 9 Armii. Na początku 1944 roku znalazła się w składzie 3 Armii Pancernej, a w sierpniu 1944 roku w składzie 2 Armii. Znalazła się wtedy w rejonie Ostrołęki. Od lutego 1945 roku walczyła w Prusach Wschodnich, gdzie została ostatecznie rozbita przez Sowietów.