Dowódcy

Płk Conrad Haase (1888-1963)

   Urodził się w dniu 29 sierpnia 1888 roku w Dreźnie. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1908 roku. Służył w 12 Pułku Artylerii Polowej. W 1909 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w swoim pułku, a pod koniec wojny w sztabie 24 Dywizji Piechoty. W 1914 roku został awansowany na stopień por., a w 1916 roku na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 40 Dywizji Landwehry i 12 Pułku Artylerii Polowej. We wrześniu 1919 roku został przeniesiony do policji. Służył w policji w Dreźnie. W 1931 roku został awansowany na stopień mjr policji, a w 1935 roku na stopień ppłk policji. W 1935 roku powrócił do armii. Służył w 10 Pułku Piechoty i od października 1935 rokuw 11 Pułku Piechoty. W kwietniu 1936 roku został awansowany na stopień płk. Od kwietnia 1937 roku do grudnia 1939 roku był dowódcą 11 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. W styczniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W tym czasie przez krótki okres dowodził 164 Dywizją Piechoty, a od listopada 1940 oku do listopada 1942 roku 302 Dywizją Piechoty. Następnie został przeniesiony do rezerwy OKH. W styczniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut. Od kwietnia do maja 1943 roku pełnił funkcję generała od zadań specjalnych w Grupie Armii „Południe”. Od maja do lipca 1943 roku z powodu choroby przebywał w szpitalu. Od lipca do listopada 1943 roku ponownie pełnił tę samą funkcję w Grupie Armii „Południe”. Od listopada 1943 roku do końca wojny pełnił funkcję generała od zadań specjalnych w Grupie Armii „C”. W 1945 roku dostał się do niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

    Zmarł w dniu 25 stycznia 1963 roku w miejscowości Hahnstätten.