Dowódcy

Płk Adalbert Lontschar (1885-1947)

    Urodził się w dniu 10 września 1885 roku w Marburgu. W szeregi niemieckiej armii wstąpił w 1905 roku. Służył w 24 Pułku Piechoty. W 1908 roku został awansowany na stopień ppor., a w 1913 roku na stopień por. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w swoim pułku. W 1915 roku został awansowany na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w Reichswehrze, służąc w 24 Pułku Piechoty, 16 batalionie narodowym i do 1921 roku do grudnia 1933 roku w 9 Pułku Strzelców Alpejskich. W 1921 roku został awansowany na stopień mjr, a w 1933 roku na stopień ppłk. Od grudnia 1933 roku służył w 11 Pułku Piechoty, a w latach 1936-1937 w 1 Pułku Piechoty. Od października 1937 roku do kwietnia 1938 roku dowodził Tyrolskim Pułkiem Strzelców. Od kwietnia 1938 roku do lipca 1939 roku służył w sztabie 53 Pułku Piechoty. W lutym 1939 roku został awansowany na stopień płk. Od lipca 1939 roku do lutego 1940 roku dowodził 53 Pułkiem Piechoty. Od lutego 1940 roku do kwietnia 1941 roku dowodził 14 Pułkiem Piechoty. W lipcu 1941 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od kwietnia 1941 roku do lutego 1942 roku dowodził 724 Pułkiem Piechoty. W lutym 1942 roku objął dowództwo 599 Dowództwa Polowego, a w 1942 roku został wojskowym komendantem miasta Belgrad. Od grudnia 1942 roku do listopada 1944 roku pozostawał w rezerwie OKH. W listopadzie 1944 roku został zwolniony z armii. Dostał się do jugosłowiańskiej niewoli. Po procesie sądowym za zbrodnie wojenne został skazany na śmierć przez powieszenie.

   Został powieszony w Belgradzie w dniu 26 Lutego 1947 roku.