Dowódcy

Kpt Ernst Ebbinghaus (1899-?)

    Urodził się w 1899 roku. Pochodził z Westafalii z rodziny ziemiańskiej. Absolwent Akademii Górniczej w Berlinie. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w oddziale saperów. Po jej zakończeniu pracował w różnych urzędach górniczych. W 1925 roku podjął pracę w pruskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy uzyskując tytuł nadradcy górniczego (niem. Oberbergrat). W 1935 roku podjął pracę we wrocławskim pruskim Głównym Urzędzie Górniczym. Najprawdopodobniej wtedy rozpoczęła sie jego współpraca z wrocławską placówką Abwehry.

   W 1938 roku pojawił się w Bytomiu jako szef Górnośląskiej Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego i Placówki Doświadczalnej (niem. Oberschlesische Hauptstelle f-r das Grubenrettungswesen und Versuchstrecke), którą kierował do 1944 roku. Była to jego oficjalna funkcja, gdyż faktycznie prowadziła rzecz Abwehry działania dywersyjne. Podejrzewa się, że z owej stacji pochodziły materiały wybuchowe, które Freikorps „Ebbinghaus” używał w ostatnich dnia sierpnia 1939 roku do różnego typu działań dywersyjnych. Na jego nominację na dowódcę Freikorps „Ebbinghaus” bez wątpienia wpłynęło jego ogromne doświadczenie w branży górniczej i doskonała znajomość śląskich zakładów przemysłowych oraz specyfiki ich funkcjonowania.   

   Prawdopodobnie na krótko przed wybuchem wojny lub zaraz po jej rozpoczęciu został awansowany na stopień mjr. W listopadzie 1939 roku został wyróżniony odznaczeniem Spange zum Eisernn Kreuz II, co oznacza, że doceniono jego działania z okresu kampanii wrześniowej. Prawdopodobnie do 1944 roku mieszkał w Bytomiu. Nic nie wiadomo na temat jego dalszych losów. Data śmierci również pozostaje nieznana.