Jednostki

202 pułk piechoty rezerwowy

    Pułk został zmobilizowany w dniu 24 sierpnia 1939 roku z powołanych już pod broń oddziałów Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady ON (d-ca: płk dypl. Jan Gabryś, potem ppłk Zbigniew Piwnicki). Początkowo przewidziany był jako związek organiczny 55 DP rez. Odesłany jednak został do 21 DP Górskiej (d-ca: gen. bryg. Józef Kustroń), należącej do Grupy Operacyjnej „Bielsko” (d-ca: gen. bryg. Mieczysława Boruta-Spiechowicz). Dowództwo pułku i 50 bat. ON „Bielsko” mobilizował 3psp, natomiast 4psp mobilizował 57 batalion ON „Cieszyn I”, a następnie 58 batalion ON „Cieszyn II”.

    Pułk walczył na szlaku Skoczów, Bielsko, Wadowice, Bochnia, Biskupice, Dzików Stary, gdzie został rozbity w dniu 16.09.1939.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: