Jednostki

23 Górnośląska Dywizja Piechoty

23 Górnośląska Dywizja Piechoty – powstała na bazie VII wielkopolskiej Brygady Rezerwowej; w 1922 roku z rozkazu władz RP dywizja na czele z ppłk. Kazimierzem Zentkellerem obejmowała polską (wschodnią) część Górnego Śląska; na początku października 1938 roku pod dowództwem generała bryg. Jana Sadowskiego brała udział w akcji zajęcia Zaolzia; jej sztab ulokowany był w Katowicach; podczas kampanii wrześniowej jej zadaniem była obrona ufortyfikowanej części Górnego Śląska; dywizja wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk”; podczas kampanii wrześniowej toczyła walki od dnia 1 września; skapitulowała pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 20 września 1939 roku; jej ostatnim dowódcą był płk dypl. Władysław Powierza, a szefem sztabu ppłk dypl. Józef Kuta; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

 • Kwatera Główna 23 DP

-  Dowództwo

 • dowódca dywizji - płk dypl. Władysław Powierza
 • dowódca piechoty dywizyjnej – wakat
 • dowódca artylerii dywizyjnej - płk art. Jan Kijowski
 • dowódca saperów dywizyjnych - mjr Marian Skierczyński
 • dowódca kawalerii dywizyjnej - mjr Bronisław Rostowski

-  Sztab

 • szef sztabu - ppłk dypl. Józef Kuta
 • oficer operacyjny - kpt dypl. Stefan Biernacki
 • kwatermistrz - kpt dypl. Lucjan Hajewski
 • 23 Batalion Saperów - mjr Marian Skierczyński
 • Szwadron Kawalerii Dywizyjnej Nr 23 - mjr Bronisław Rostowski
 • Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej Typ A Nr 23 - kpt Ferdynand Blechinger
 • Kompania Telefoniczna 23 DP
 • Pluton Radio 23 DP
 • Drużyna Parkowa Łączności 23 DP
 • Kompania Sanitarna Nr 503
 • Szpital Polowy Nr 503
 • Polowa Kolumna Dezynfekcyjno-Kąpielowa Nr 503
 • Polowa Pracownia Bakteriologiczno-Chemiczna Nr 503
 • Polowa Pracownia Dentystyczna Nr 503
 • Dowództwo Grupy Marszowej Służb Typ II Nr 517
 • Dowództwo Grupy Marszowej Służb Typ II Nr 518
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 517
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 518
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 519
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 520
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 521
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 522
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 523
 • Kolumna Taborowa Parokonna Nr 524
 • Warsztat Taborowy (Parokonny) Nr 517
 • Pluton Taborowy Nr 23
 • Park Intendentury Nr 503
 • Pluton Parkowy Uzbrojenia Nr 503
 • Kompania Asystencyjna Nr 153
 • Pluton Łączności KG 23 DP
 • Pluton Pieszy Żandarmerii Nr 23
 • Poczta Polowa Nr 53
 • Sąd Polowy Nr 23
 • Kompania Gospodarcza KG 23 DP
 • Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszącej Nr 53
 • Kompania Kolarzy Nr 53
 • Ø  Samodzielny Patrol Meteorologiczny Nr 23
 • 95 Dywizjon Artylerii Ciężkiej – dowódca mjr Edward Rykiert
 • Oddziały pomocnicze:

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: