Jednostki

23 pułk artylerii lekkiej

Pułk Artylerii Lekkiej    Wywodził swą tradycję z byłego 214 ochotniczego pułku artylerii wielkopolskiej. Po wojnie w 1920 roku pułk stacjonował początkowo w Biedrusku, a potem w Krotoszynie, gdzie został przemianowany na 23 Pułk Artylerii Polowej. W czerwcu 1922 wziął udział w obejmowaniu Górnego Śląska i przeszedł na stały pobyt do Będzina z jednym dywizjonem w Żorach.

    Pułk (d-ca: ppłk. Władysław Ryłko) zmobilizowano w dniu 22.08.1939. Był on organicznym związkiem 23 Górnośląskiej DP (d-ca: płk. dypl. Władysław Powierza) i wchodził w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk” (d-ca: gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski) Armii „Kraków”. Prócz własnych 3 dywizjonów mobilizował IV dywizjon forteczny.

     Od 1 września walczył wspierając pozycje obronne od Tarnowskich Gór przez Obszar Warowny „Śląsk” po Mikołów-Wyry. Następnie wycofywał się przez Trzebinie, Kraków, Ksany Osiek po Tomaszów Lubelski, gdzie został ostatecznie rozbity.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: