Jednostki

55 Rezerwowa Dywizja Piechoty

55 Rezerwowa Dywizja Piechoty - została zmobilizowana pod koniec sierpnia 1939 roku; w jej skład weszły bataliony Śląskiej Brygady Obrony Narodowej i Dąbrowskiej Półbrygady Obrony Narodowej; jej zadaniem była obrona umocnionego odcinka „Mikołów"; wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk”; w nocy z 22 na 23 września w rejonie wsi Ulów, po naradzie oficerów sztabu i po stwierdzeniu niezdolności resztek dywizji do jakiegokolwiek działania, podjęto decyzję o rozwiązaniu jednostki; jej ostatnim dowódcą był płk piech. Stanisław Kalabiński, a szefem sztabu ppłk dypl. Józef Ullman; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

 

 • Kwatera Główna 55 DP Rezerwowej

 

-  Dowództwo

-  Sztab

 • szef służby sprawiedliwości - mjr aud. Władysław Różycki
 • szef służby duszpasterskiej - ks. kapelan Wacław Jabłoński
 • szef sztabu - ppłk dypl. Józef Ullman
 • oficer operacyjny - kpt dypl. Stanisław Czupryna
 • pomocnik oficera operacyjnego - kpt Michał Dawiskiba
 • oficer informacyjny - kpt Tadeusz Horoszkiewicz
 • dowódca łączności - mjr Stefan Polz
 • kwatermistrz - kpt dypl. Roman Jan Różycki
 • komendant kwatery głównej - kpt Karol Brandys
 • 75 Kompania Saperów (5 Batalion Saperów w Krakowie) - kpt. Czesław Wójtowicz
 • Kompania Telefoniczna Nr 66 (Kompania Łączności 23 DP)
 • Pluton Radio Nr 66 (Kompania Łączności 23 DP)
 • Drużyna Parkowa Łączności Nr 66 (Kompania Łączności 23 DP)
 • Kompania Asystencyjna
 • Pluton Łączności KG Nr 66 (Kompania Łączności 23 DP)
 • Pluton Pieszy Żandarmerii Nr 66
 • Poczta Polowa Nr 105 (Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Krakowie)
 • Sąd Polowy Nr 53 (KRU Będzin)
 • Kompania Gospodarcza KG 55 DP
 • Samodzielny Patrol Meteorologiczny Nr 65
 • Kompania Kolarzy
 • Oddziały pomocnicze:

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: