Jednostki

201 pułk piechoty rezerwowy

    Pułk zmobilizowany został w dniu 24.09.1939 z powołanych pod broń oddziałów Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej (d-ca: płk. Józef Giza). Dowództwo pułku i oddziały pułkowe mobilizował 73pp w Katowicach. Pułk ten mobilizował również dwa bataliony ON „Katowice” i „ Sosnowiec”. Batalion ON „Zawiercie” mobilizowały 11pp i 23 pal. Pułk (d-ca: ppłk Władysław Adamczyk) był związkiem organicznym 55 Dywizji Piechoty rezerwowej (d-ca: płk Stanisław Kalabiński) wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk” (d-ca: gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski) Armii „Kraków”.

    Pułk swymi batalionami obsadzał odcinek mikołowski, gdzie walczył w dniach 1-2 września 1939 roku, a następnie wycofywał się przez Chełmek, Kraków, Stopnice, Osiek, Ulów po Lubaczów, gdzie został rozbity w dniu 25.09.1939.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: