Jednostki

203 pułk piechoty rezerwowy

    Pułk został zmobilizowany w dniu 24 sierpnia 1939 roku z powołanych pod broń oddziałów Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej (d-ca: płk Józef Giza). Dowództwo pułku i oddziały pułkowe mobilizował II batalion 11pp z Szczakowej. Tenże pułk mobilizował też batalion ON „Tarnowskie Góry”. Batalion „Rybnik” mobilizował I batalion 75pp zaś bat. ON „Oświęcim” mobilizował ośrodek zapasowy 73pp w Oświęcimiu. Pułk (d-ca: ppłk Albin Rogalski) był związkiem organicznym 55 Dywizji Piechoty rezerwowej (d-ca: płk Stanisław Kalabiński) wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk” (d-ca: gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski) Armii „Kraków”.

     W dniu 1.09.1939 roku walczył od Tarnowskich Gór, Rybnika, Żor po Kobiór. Częściowo zniszczony w czasie walk na Śląsku i pod Alwernią walczył jeszcze 56 bat. ON „Tarnowskie Góry” pod Stopnicą i Tomaszowem Lubelskim, gdzie skapitulował wraz z Armią „Kraków”.

 

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: