Jednostki

204 pułk piechoty rezerwowy

     Wobec przekazania 202 pp rez. do składu 21 DP Górskiej zaszła nagła konieczność sformowania dodatkowego, trzeciego pułku dla 55 DP rez.. Wciąż występujące nadwyżki rezerwistów oraz postawa młodzieży w wieku przedpoborowym zgłaszającej się ochotniczo do formacji Obrony Narodowej sprawiła, że już w lecie 1939 podjęto decyzję o zorganizowaniu Dąbrowskiej Półbrygady ON (d-ca: ppłk Wiktor Eichler), z czasem rozwiniętej w 204pp rez. Dowództwo półbrygady (potem pułku) i oddziały pułkowe formowano w Maczkach, zaś pluton ppanc. w Strzemieszycach. Powstały bataliony ON „Dąbrowa Górnicza”, „Chrzanów”, „Olkusz”. Pułk jednak ze względu na braki kadrowe, braki wyposażenia i uzbrojenia stanowił siłę batalionu.

    Pułk walczył od Krakowa na szlaku odwrotu przez Osiek, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Narol gdzie w dniu 22.09.1939 roku został rozwiązany.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: