Jednostki

10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej

10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej – jej początki sięgają 1921 roku; została sformowana w Przemyślu jako X Brygada Jazdy; w 1924 roku została przemianowana na X Brygadę Kawalerii; w 1930 roku została usamodzielniona i przemianowana na 10 Brygadę Kawalerii; w 1937 roku została zreorganizowana jako samodzielny oddział pancerno-motorowy; w 1938 roku została przetransportowana na Śląsk Cieszyński; podczas zajęcia Zaolzia pozostała w odwodzie; podczas kampanii wrześniowej stanowiła odwód Armii „Kraków”; toczyła boje od dnia 1 września; w dniu 19 września 1939 roku przekroczyła granicę rumuńską, gdzie została internowana; jej ostatnim dowódcą był płk dypl. Stanisław Maczek, a szefem sztabu mjr dypl. Franciszek Skibiński; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

 • Kwatera Główna 10 BK

-  Dowództwo

 • płk dypl. Stanisław Maczek – dowódca
 • płk Leonard Łodzia-Michalski – zastępca dowódcy

-  Sztab

 • mjr dypl. Franciszek Skibiński – szef sztabu
 • rtm. dypl. Stanisław Maleszewski – kwatermistrz
 • Kwatera Główna – komendant rtm. w st. spocz. Adam Lipski
 • pluton żandarmerii (improwizowany) – p.o. st. sierż. Sylwester Jackowski
 • tabory – mjr Stanisław Maniak
 • Kolumna Samochodów Ciężarowych nr 551 - ppor. rez. Tadeusz Spychalski
 • park intendentury – komendant ppor. rez. Stanisław Bobra
 • ppłk Jarosław Kaczyński – dowódca
 • rtm. Jerzy Liehr – kwatermistrz
 • Ośrodek Zapasowy 10 Brygady Kawalerii

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: