Jednostki

Armia „Kraków”

Armia „Kraków” – powołana na mocy rozkazu Naczelnego Wodza z dnia 23 marca 1939 roku; na jej dowódcę powołano gen. bryg. Antoniego Szyllinga; jej szefem sztabu został płk dypl. Stanisław Wiloch; jej zadaniem była obrona rejonu Częstochowy i Górnego Śląska, czyli ogółem około 160 km odcinka pomiędzy Krzepicami a Baranią Górą; w sumie był to około 100 km odcinek południowej polsko-niemieckiej granicy; dalszego odcinka południowej granicy w kierunku wschodnim miała bronić Armia „Karpaty" dowodzona przez gen. Kazimierza Fabrycego; w 1939 roku w skład Armii „Kraków” wchodziły:

-  Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Armii „Kraków"

Pluton łącznikowy nr 3

24 Eskadra Rozpoznawcza

III/2 Dywizjon Myśliwski

23 Eskadra Obserwacyjna

26 Eskadra Obserwacyjna

W skład armii weszły następujące pododdziały i środki walki:

-  60 batalionów piechoty

-  29 szwadronów kawalerii

-  312 dział polowych

-  40 dział przeciwlotniczych

-  90 czołgów

-  53 samoloty

-  2 pociągi pancerne

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: