Jednostki

Krakowska Brygada Kawalerii

Krakowska Brygada Kawalerii – jej początki sięgają 1924 roku, kiedy to na bazie V Brygady Jazdy powstała 5 Samodzielna Brygada Kawalerii; w 1937 roku została ona przemianowana na Krakowską Brygadę Kawalerii; podczas kampanii wrześniowej wchodziła w skład armii „Kraków”; jej zadaniem była obrona prawego skrzydła armii, sięgającego pod Częstochowę; walczyła od pierwszych dni września; pod Woźnikami i Zawierciem Niemcy siłami dywizji pancernej przełamali jej opór; jej resztki skapitulowały w dniu 20 września 1939 roku pod Tomaszowem Lubelskim, wraz z resztkami Armii „Kraków”; jej ostatnim dowódcą był gen. bryg. Zygmunt Piasecki, a szefem sztabu ppłk dypl. Tadeusz Nalepa; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

 • Kwatera Główna Krakowskiej BK

-  Dowództwo

 • dowódca – gen. bryg. Zygmunt Piasecki
 • szef służby sprawiedliwości - kpt Mieczysław Kaczorowski (szef sądu polowego)

Sztab

 • szef sztabu – ppłk dypl. Tadeusz Nalepa
 • kwatermistrz – rtm. dypl. Witold Piotr Sokolnicki
 • komendant Kwatery Głównej – rtm. w st. spocz. Franciszek Jakubowski
 • dowódca Szwadronu Sztabowego – por. rez. Kazimierz Chwirut
 • Szwadron Kolarzy Nr 5 – rtm. Antoni Starnawski
 • Szwadron Pionierów Nr 5 – rtm. Jan Płosso
 • Szwadron Łączności Nr 5 – por. Bohdan Chełmoński, a następnie por. Józef Burzawa
 • Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 5
 • Pluton Konny Żandarmerii Nr 58 – kpt Zbigniew Kędzierski
 • Poczta Polowa Nr 167
 • Sąd Polowy Nr 45 – kpt Mieczysław Kaczorowski
 • Drużyna Parkowa Uzbrojenia nr 541
 • Park Intententury nr 541
 • 85 Pluton Sanitarny Konny
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 541
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 542
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 543
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 544
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 545
 • Kolumna Taborowa Kawalerii nr 546
 • Warsztat Taborowy nr 541
 • Lubliniecki Batalion Obrony Narodowej – mjr Franciszek Żak
 • II pluton 26 Eskadry Obserwacyjnej – por. obs. Stanisław Król
 • Oddziały pomocnicze:
 • Pododdziały przydzielone:
 • Ośrodek Zapasowy Kawalerii „Dębica" – mjr Jan Sroczyński

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: