Jednostki

1 Brygada Górska

1 Brygada Górska - utworzona decyzją Ministra Spraw Wojskowych dnia 7 lipca 1939 roku; podczas kampanii wrześniowej wchodziła w skład Armii „Kraków” i Grupy Operacyjnej „Bielsko”; jej zadanie polegało na zorganizowaniu obrony na odcinku od Żywca do Rabki i na południowym skrzydle Armii „Kraków”; w tym celu brygada obsadziła trzy odcinki obronne:

toczyła walki od dnia 1 września; w dniu 6 września podczas boju pod Wiśniczem i Bochnią została praktycznie rozbita; jej resztki wycofały się wraz z 21 Dywizją Piechoty Górskiej; jej ostatnim dowódcą był płk dypl. Janusz Gaładyk, a szefem sztabu kpt. dypl. Bohdan Zieliński; w 1939 roku w jej skład wchodziły:

Dowództwo

  • 55 Pluton Artylerii Pozycyjnej
  • 56 Pluton Artylerii Pozycyjnej
  • Oddziały pomocnicze:

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: