Jednostki

Grupa Forteczna Obszaru Warownego „Śląsk”

    Wraz z rozbudową fortyfikacji polskich na Górnym Śląsku wzrastało zapotrzebowanie na osadzenie ich wyspecjalizowanymi jednostkami wojskowymi. We wszystkich pułkach 23 Górnośląskiej DP (d-ca: płk dypl. Władysław Powierza) a więc 11pp, 73pp i 75pp utworzono czwarte bataliony specjalne karabinów maszynowych. Bataliony te nominalnie, dla ukrycia ich faktycznego przeznaczenia, należały do pułków, których numeracje nosiły. W istocie tworzyły one zakonspirowaną Grupę Forteczną, którą podporządkowano dowódcy Obszaru Warownego „Śląsk” płk Wacławowi Klaczyńskiemu. Dodatkowo dla potrzeb Grupy Fortecznej sformowano batalion ON „Chorzów”, który przygotował kompanie strzeleckie dla poszczególnych batalionów fortecznych. 11pp dodatkowo utworzył 6 komp. specjalną ckm „Niezdara” dla odcinka Tąpkowice”, natomiast dla potrzeb odcinka „Mikołów” zorganizowano nowy batalion fortecznych „Mikołów” z kadr i załóg batalionów fortecznych KOP ze wschodu. Grupie przydzielono również specjalnie zorganizowany IV dywizjon artylerii.

     W dniach 1-2 września grupa działała na linii fortyfikacji walcząc z licznymi atakami dywersantów i rozpoznaniem Wehrmachtu. Po wycofaniu się od dnia 3.09.1939 grupa przeformowała się i walczyła pod Proszowicami, Osiekiem, Zwierzyńcem, Biłgorajem, Maziłami i Tomaszowem Lubelskim, gdzie została ostatecznie rozbita w dniu 20 września 1939 roku.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: