Walka Krakowskiej Brygady Kawalerii o Szczekociny

    Gen. bryg. Piasecki dla odciążenia 7 Dywizji Piechoty (dowódca gen. bryg. Janusz Gąsiorowski) wysłał 8 Pułk Ułanów płk-a Dunina-Żuchowskiego na Nakło i Szczekociny, aby zamknąć Niemcom drogę na Jędrzejów. Czas był najwyższy, równolegle bowiem ku Szczekocinom toczyła się całą siłą motorów szpica pancerna niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej (dowódca gen. leut. Georg Stumme; XV KA, 10 Armia). Zetknięcie nastąpiło tuż pod Szczekocinami, gdzie 2 szwadron rotmistrza Szawłowskiego spędził z drogi szpicę, szybko doszedł do zachodniego wylotu miasta, wyrzucił stamtąd Niemców i zorganizował przyczółek mostowy. W tym czasie 4 szwadron rotmistrza Matuszka doszedł do Nakła, lecz nieoczekiwanie od strony Szczekocin został zaatakowany przez wycofujące się niemieckie samochody pancerne. Zostały one rozpędzone ogniem polskiego działka ppanc., jednak już w tym czasie od zachodu nadciągało gros sił niemieckiej dywizji. Rotmistrz Matuszek zorganizował zaporę ogniową na szosie przez rozwinięcie rusznic ppanc. i erkaemów. Niestety, jedyne działko wycofało się przedwcześnie w kierunku na Szczekociny. Zapora trwała na stanowiskach do godz. 17.00, po czym wycofała się za osłonę Siedlisk.

   Tymczasem Szczekociny stanęły w płomieniach ostrzelane silnym ogniem niemieckiej artylerii. Mimo trzykrotnej nawały ogniowej polscy obrońcy twardo się trzymali. 2 szwadron dwukrotnie odrzucił Niemców walcząc na bagnety. Gdy o godz. 18.00 przyszedł rozkaz do opuszczenia miasta, polskie szwadrony musiały przebijać się przez niemieckie patrole. Dowódca pułku zorganizował nową linię na wschód od miasta, po czym wycofał się w kierunku na Jędrzejów i Kielce, tracąc kontakt z resztą brygady. Wraz z 8 pułkiem ułanów wycofała się I bateria/5dak, bateria plot. brygady i 51 dywizjon pancerny. To stało się powodem znacznego osłabienia sił Krakowskiej Brygady Kawalerii (dowódca gen. bryg. Zygmunt Piasecki). Według oceny dowódcy brygady gen. Piaseckiego, ten „odśrodkowy" odwrót nie znajdował usprawiedliwienia. Gen. Piasecki wysłał na pomoc 8 Pułkowi Ułanów 3 Pułk Ułanów płk-a Chmielewskiego, jednak Niemcy już opanowali przeprawę i pułk powrócił do brygady, która wśród dramatycznych okoliczności przekroczyła w nocy rzekę Pilicę. W tym momencie podjęła ona swoje pierwotne zadanie, czyli osłonę Armii „Kraków" od północy na linii Jędrzejów-Chmielnik.

 

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: