Jednostki

14 Armia

   Została utworzona w sierpniu 1939 roku w Wiedniu na bazie 5 Dowództwa Armijnego. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku brała udział w walkach Polsce w ramach Grupy Armii „Południe”. Po ich zakończeniu została przerzucona na zachód Europy i przemianowana na 12 Armię. Brała udział w walkach we Francji w 1940 roku oraz w kampanii bałkańskiej w 1941 roku.

   Do jej powtórnego utworzenia doszło w listopadzie 1943 roku. Weszła wtedy w skład walczącej na terenie Włoch Grupy Armii „C”. Pozostała w jej strukturach aż do kapitulacji Niemców we Włoszech w maju 1945 roku.

   We wrześniu 1939 roku jej dowódcą był gen. płk Wilhelm List, a szefem sztabu gen. mjr Eberhard von Mackensen. We wrześniu 1939 roku jej skład wyglądał następująco:

-       VIII Korpus Armijny (dowódca gen. piechoty Ernst Busch) - mobilizowany na terenie VIII Okręgu Wojskowego (Wrocław); korpus w składzie:

 

 

XVII Korpus Armijny (dowódca gen. piechoty Werner Kienitz) – mobilizowany na terenie XVII Okręgu Wojskowego (Wiedeń); korpus w składzie:

 

 

XVIII Korpus Armijny (dowódca gen. piechoty  Eugen Beyer) – mobilizowany na terenie XVIII Okręgu Wojskowego (Salzburg)

 

  • 2 Dywizja Pancerna (dowódca gen. leut. Rudolf Veiel)
  • 3 Dywizja Strzelców Górskich (dowódca gen. leut. Eduard Dietl)
  • 4 Dywizja Lekka (dowódca gen. mjr Alfred Ritter von Hubicki)
  • oddziały tyłowe
  • 521 Armijny Pułk Łączności
  • 521 Armijne Dowództwo Zaopatrzeniowe