Dowódcy

Płk dypl. Henryk Kazimierz Gorgoń (1894-1974)

    Urodzony w dniu 14 lipca 1894 roku; podczas I wojny światowej walczył w szeregach 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, tej samej jednostce, w której służył płk Franciszek Pfeiffer; po zakończeniu wojny służył w Wojsku Polskim, nadal w szeregach 5 Pułku Piechoty Legionów; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; w 1922 roku został dowódca batalionu w 41pp; w 1924 roku rozpoczął służbę w Departamencie I Piechoty w Ministerstwie Spraw Wojskowych; w 1926 roku został dowódcą batalionu w 30pp; podczas zamachu majowego w 1926 roku jego oddział opowiedział się po stronie legalnych władz RP; w 1929 roku rozpoczął kurs w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie; w 1931 roku został zastępcą dowódcy 58pp; w lecie 1935 roku został dowódcą 11pp; w marcu 1938 roku został awansowany na płk; podczas kampanii wrześniowej dowodził Oddziałem Wydzielonym „Tarnowskie Góry”; dostał się do niemieckiej niewoli i resztę wojny spędził w oflagu w Murnau; po zakończeniu wojny pozostał na emigracji; osiedlił się w zachodnich Niemczech; zmarł w dniu 17 stycznia 1974 roku w Ingolstadt; został pochowany w Krakowie. 

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: