Dowódcy

Ppłk Bernhard Steinmetz (1896-?)

    Urodził się w dniu 13 sierpnia 1896 roku w miejscowości Neuenkirchen w Holsteinie. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pełnił funkcję oficera Ia (operacyjnego) w sztabie VIII KA. Później od dnia 1 listopada 1942 roku do dnia 31 stycznia 1943 roku w stopniu gen. mjr dowodził 305 Dywizją Piechoty, która został rozbita pod Stalingradem On sam uniknął sowieckiej niewoli. W 1943 roku został przeniesiony na front włoski, gdzie dowodził 94 Dywizją Piechoty. Walczył na Linii Gotów. Na przełomie 1944 i 1945 roku wałczył w rejonie Bolonii. Pełnił funkcję dowódcy 94 Dywizji Piechoty do dnia 22 kwietnia 1945 roku.