Dowódcy

Płk Gustav Höhne (1893-1951)

    Urodził się w dniu 17 lutego 1893 roku w Kruszwicy w Prusach Wschodnich. W marcu 1911 roku wstąpił w szeregi niemieckiej armii. W sierpniu 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której został ciężko ranny. W 1916 roku został awansowany na stopień por. Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry, służąc od 1920 roku w 2 Pruskim Pułku Piechoty. W 1922 roku został awansowany na stopień kpt i mianowany dowódcą kompanii w 2 Pruskim Pułku Piechoty. W 1930 roku został przeniesiony do pracy w sztabie 6 Pułku Piechoty. W 1933 roku został awansowany na stopień mjr. W październiku 1934 roku został dowódcą III batalionu w Pułku Piechoty „L-beck”. W sierpniu 1935 roku został awansowany na stopień ppłk, a w marcu 1938 roku na stopień płk. W dniu 10 listopada 1938 roku został dowódcą 28 Pułku Piechoty w 8 Dywizji Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 28 Pułkiem Piechoty. Następnie w 1940 roku dowodził nim podczas walk we Francji. W sierpniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W październiku 1940 roku został dowódcą 8 Dywizji Piechoty. Jako dowódca tej dywizji brał udział w uderzeniu na ZSRR, walcząc o zdobycie Grodna. W czerwcu 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Nadal dowodził 8 Dywizją Piechoty po jej przekształceniu w 8 Lekką Dywizję Piechoty i w 8 Dywizję Strzelców. W sierpniu 1942 roku został awansowany na stopień gen. leut., a w maju 1943 roku na stopień gen. piechoty. Jednocześnie został odznaczony Liśćmi Dębowymi do Krzyża Rycerskiego (niem. Eichenlaub zum Ritterkreuz). W czerwcu 1943 roku został mianowany dowódcą VIII Korpusu Armijnego. We wrześniu 1943 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W listopadzie 1944 roku został dowódcą walczącego na froncie zachodnim LXXXIX Korpusu Armijnego, którym dowodził aż do kapitulacji. Dostał się do niewoli amerykańskiej, z której został zwolniony w 1947 roku.

   Zmarł w dniu 1 lipca 1951 roku w Oberursel.