Dowódcy

Płk Arnold Szelinski (1891-1943)

    Urodził się w dniu 30 sierpnia 1891 roku w Olsztynku (niem. Hohenstein) w Prusach Wschodnich. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w marcu 1909 roku. W styczniu 1910 roku został awansowany na stopień ppor. Służył wtedy w 61 Pułku Piechoty. Uczestnik I wojny światowej. Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswery. W październiku 1935 roku został awansowany na stopień ppłk, a w marcu 1938 roku na stopień płk. W dniu 10 listopada 1938 roku objął dowodzenie nad 38 Pułkiem Piechoty.

    Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 38 Pułkiem Piechoty. Następnie nadal dowodząc tym pułkiem walczył we Francji w 1940 roku i w ZSRR od czerwca 1941 roku. W dniu 18 listopada 1941 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Dowodził wtedy w stopniu płk 525 Pułkiem Piechoty. Od dnia 1 stycznia 1942 roku do dnia 27 grudnia 1942 dowodził 298 Dywizją Piechoty. W dniu 1 lutego 1942 roku został awansowany na stopień gen. mjr, a w dniu 1 stycznia 1943 roku na gen. leut. Od kwietnia 1943 roku do dnia 9 grudnia 1943 roku dowodził 376 Dywizją Piechoty. W dniu 9 grudnia 1943 roku zginął na froncie wschodnim podczas walk pod Kremenczukiem nad Dnieprem.