Dowódcy

Płk Paul Stoewer (1890-1953)

   Urodził się w dniu 8 marca 1890 roku w miejscowości Berent w Prusach Wschodnich. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 84 Pułkiem Piechoty walcząc w Polsce. W lutym 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr, a w lutym 1942 roku na stopień gen. leut. W 1945 roku dostał się do sowieckiej niewoli

   Zmarł w dniu 2 listopada 1953 roku w sowieckim łagrze Wojkowo.