Dowódcy

Ppłk Piotr Sosialuk (1892-1940)

    Urodził się w 1892 roku; wcześniejszy oficer 50pp, 11pp i Korpusu Ochrony Pogranicza; w kampanii wrześniowej dowodził 73pp z 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty; dowodząc tym pułkiem przeszedł jego cały szlak bojowy aż do kapitulacji w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, gdzie sam Sosialuk został ranny i trafił do niemieckiej niewoli; udało mu się zbiec; zamieszkał w Krakowie, gdzie stał się żołnierzem konspiracji SZP/ZWZ; wkrótce został komendantem Podokręgu Cieszyńsko-Zaolziańskiego ZWZ; w kwietniu 1940 roku został aresztowany przez Niemców i po wielomiesięcznym śledztwie i torturach, nie wydając nikogo, został rozstrzelany.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: