Dowódcy

Mjr Konrad Barde lub Badziura

    Jego prawdziwe nazwisko najprawdopodobniej brzmiało Badziura. Urodził się w dniu 13 listopada 1897 roku na Śląsku w Starym Oleśnie (niem. Alt-Rosenberg). W listopadzie 1916 roku wstąpił w szeregi niemieckiej armii. Uczestnik I wojny światowej. Służył w szeregach 602 Pułku Artylerii Polowej. W maju 1918 roku został awansowany na stopień ppor.

   Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Reichswehry służąc w 6 Pułku Artylerii Polowej,. W 1921 roku rozpoczął służbę w policji, pracując w Kluczborku, a od 1922 roku w Bytomiu. W 1924 roku ukończył kurs na Wyższej Szkole Policyjnej w Eiche i rozpoczął służbę w Mikulczycach. W 1927 roku rozpoczął służbę w Policji Kryminalnej w Zabrzu, a potem w Gliwicach. W 1930 roku został awansowany na kpt policji. W 1935 roku ponownie wstąpił w szeregi armii służąc w Pułku Piechoty „Breslau”. Następnie służył w 64 Pułku Artylerii i w 44 Pułku Artylerii. W styczniu 1937 roku został awansowany na stopień mjr. W marcu 1938 roku rozpoczął służbę w szeregach 8 Dywizji Piechoty, dowodząc 44 Pułkiem Artylerii Ciężkiej.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził 44 Pułkiem Artylerii Ciężkiej. W lipcu 1940 roku został awansowany na stopień ppłk. W listopadzie 1940 roku objął dowodzenie IV Oddziału w 104 Pułku Artylerii. Brał udział w uderzeniu na ZSRR, tocząc ciężkie walki o Rżew. W marcu 1942 roku objął dowodzenie nad 104 Pułkiem Artylerii, jednocześnie uzyskując awans na płk. W lutym 1944 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W grudniu 1944 roku objął dowodzenie 338 Dywizji Piechoty, a w styczniu 1945 roku 198 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład19 Armii walczącej na froncie zachodnim. W marcu 1945 roku został awansowany na stopień gen. mjr.

   W dniu 4 maja 1945 roku popełnił samobójstwo w Traumstein.