Dowódcy

Płk Wolf Boysen (1889-1971)

   Urodził się w dniu 26 kwietnia 1889 roku w miejscowości Bitsch w Alzacji. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w marcu 1907 roku. W marcu 1907 roku awansowano go na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w szeregach 66 Pułku Piechoty, 111 Pułku Piechoty, 169 Pułku Piechoty, 170 Pułku Piechoty i 52 Dywizji Piechoty. W grudniu 1914 roku został awansowany na stopień por., a w październiku 1916 roku na stopień kpt. We wrześniu 1918 roku dostał się do brytyjskiej niewoli, z której został zwolniony w listopadzie 1919 roku.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry, służąc w 104 Pułku Strzelców. W kwietniu 1920 roku przeniesiono go do służby w Policji. Jako funkcjonariusz policji pracował w Halle/Saale, w Merseburgu, w Eisleban, w Aschersleben, w Legnicy i w Pile. W grudniu 1923 roku został awansowany na stopień mjr policji, a w styczniu 1934 roku na stopień ppłk policji. W październiku 1935 roku ponownie znalazł się w szeregach armii, jednocześnie awansując na stopień płk. W latach 1935-1936 był dowódcą I batalionu w 103 Pułku Piechoty. W latach 1936-1937 pracował w sztabie 30 Pułku Piechoty. W dniu 1 kwietnia 1937 roku został mianowany dowódcą 7 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Uzyskał awans na stopień gen. mjr. Na czele 7 Pułku Piechoty stał również podczas walk we Francji w 1940 roku. W grudniu 1940 roku został przeniesiony do Weimaru, gdzie do sierpnia 1941 roku pracował jako Inspektor Wojskowy. W dniu 1 maja 1942 roku został Inspektorem Wojskowym w Katowicach. Pełnił tą funkcję do dnia 3 listopada 1944 roku. We wrześniu 1942 roku awansował na stopień gen. leut. Pod koniec wojny był Inspektorem Wojskowym VIII Okręgu Wojskowego (VIII OW).

   Po wojnie ukrywał się w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Został aresztowany przez Brytyjczyków w lutym 1946 roku. Już drugi raz w swoim życiu dostał się do brytyjskiej niewoli. Został zwolniony w listopadzie 1946 roku.

   Zmarł w dniu 20 stycznia 1971 roku w G-tersloch.