Dowódcy

Płk Friedrich-Wilhelm Oskar Zygmunt Deodat von Rothkircha und Panthen (1884-1953)

   Urodził się w dniu 16 lutego 1884 roku w Darmstadt. Część jego rodziny mieszkała na Dolnym Śląsku, w miejscowości Czerwony Kościół w powiecie legnickim. Byli właścicielami tamtego rodowego majątku do 1945 roku. Być może rodzina Friedricha-Wilhelma też się stamtąd wywodziła.

   Friedrich-Wilhelm wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1902 roku. Rozpoczął służbę w 8 Pułku Dragonów. Uczestnik I wojny światowej. Po jej zakończeniu pozostał w szeregach Reichswehry. W sierpniu 1922 roku został awansowany na stopień mjr, a w październiku 1935 roku na stopień ppłk. Od 1935 roku przebywał w Opolu. W marcu 1936 roku został awansowany na stopień płk, a w dniu 12 października 1937 roku mianowano go dowódcą 49 Pułku Piechoty.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. W 1939 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Pod koniec 1939 roku objął dowodzenie 13 zmotoryzowanej Dywizji Piechoty. Jako dowódca tej dywizji walczył w 1940 roku podczas kampanii francuskiej. W sierpniu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W sierpniu 1941 roku został awansowany na stopień gen. leut. W 1942 roku służył jako dowódca jednostek zabezpieczających w Grupie Armii „A”. Później tę samą funkcję pełnił w Grupie Armii „Don”. Od kwietnia do października 1943 roku dowodził śląską 148 Dywizją Rezerwową. W listopadzie 1943 roku wycofał się z czynnej służby. 

   Zmarł w dniu 24 grudnia 1953 roku w Trierze.