Dowódcy

Płk Wilhelm von Altrock (1887-1952)

   Urodził się w dniu 24 sierpnia 1887 roku w Gröba. W marcu 1907 roku wstąpił w szeregi niemieckiej armii służąc w 13 Batalionie Strzelców. W sierpniu 1908 roku został awansowany na stopień ppor. W latach 1907-1908 uczył się w Szkole Wojennej w Poczdamie. Uczestnik I wojny światowej. W maju 1915 roku został awansowany na stopień por., a w sierpniu 1917 roku na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry. Służył jako szef kompanii w Grenzschutz-Jäger-Regiment 2, w 24 Pułku Reichswehry, w 23 Pułku Reichswehry, w 10 Pułku Reichswehry i w 11 Pułku Reichswehry. W lutym 1932 roku został awansowany na stopień mjr, a w czerwcu 1934 roku na stopień ppłk. Następnie służył w Pułku Piechoty „Dresden”, w 52 Pułku Piechoty, a od października 1936 roku jako dowódca 83 Pułku Piechoty. W kwietniu 1936 roku został awansowany na stopień płk.

   W marcu 1940 roku został komendantem poligonu wojskowego w Świętoszowie (niem. Neuhammer). W kwietniu 1940 roku został awansowany na stopień gen. mjr, a w kwietniu 1943 roku na stopień gen. leut. W grudniu 1944 roku mianowano go oficerem odpowiedzialnym za sprawy jeńców wojennych w wiedeńskim IV Okręgu Wojskowym, a w marcu 1945 roku w XVIII Okręgu Wojskowym. Dostał się do niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

   Zmarł w dniu 26 lutego 1952 roku w Diedersen.