Dowódcy

Płk dypl. Stanisław Antoni Habowski (1895-1966)

  Urodzony w dniu 28 marca 1895 roku w Nowym Sączu; był szkolnym kolegą Mikołaja Gałązki, późniejszego gen. brygady Wojska Polskiego; podczas I wojny światowej walczył w szeregach Legionów Polskich, najpierw w 4 Pułku Piechoty Legionów, a potem w 2 Pułku Piechoty Legionów; pod koniec wojny walczył w II Korpusie Polskim w Rosji, ale w maju 1918 roku dostał się do niemieckiej niewoli; po zakończeniu wojny służył w Wojsku Polskim, najpierw w 65pp, a potem w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich; podczas zamachu majowego w 1926 roku wziął w nim czynny udział opowiadając się po stronie Józefa Piłsudskiego; w latach 1928-1929 pracował w Dowództwie Dywizji w Łodzi; w 1929 roku został słuchaczem kursu w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie; w 1931 roku rozpoczął służbę jako zastępca dowódcy 2 Pułku Pancernego; W latach 1934-1936 dowodził 5 Batalionem Czołgów i Samochodów Pancernych oraz 5 Batalionem Pancernym w Krakowie; w dniu 1 października 1936 roku objął dowództwo 75pp w Chorzowie; w dniu 19 marca 1939 roku został awansowany na stopień płk; podczas kampanii wrześniowej dowodził 75pp, przechodząc z nim cały szlak bojowy; po klęsce pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niemieckiej niewoli i resztę wojny spędził w oflagu; po zakończeniu II wojny światowej został przyjęty do Ludowego Wojska Polskiego; w latach 1946-1948 dowodził kolejno: 8 Drezdeńską Dywizją Piechoty, 5 Saską Dywizją Piechoty i 4 Pomorską Dywizją Piechoty; w latach 1948-1949 był komendantem Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu; w 1948 roku został awansowany na stopień gen. brygady; wkrótce usunięto go z wojska jako element „niepewny politycznie”; zmarł w dniu 16 listopada 1966 roku w Warszawie; był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

(na zdjęciu wręcza odznaczenia pułkowe strzelcom bytomskim)

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: