Dowódcy

Płk Johannes Haarde (1889-1945)

   Urodził się w dniu 21 czerwca 1889 roku w Wilhelmshaven. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w grudniu 1908 roku. Rozpoczął służbę w 78 Pułku Piechoty. W listopadzie 1909 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której walczył w szeregach 92 Rezerwowego Pułku Piechoty będąc adiutantem, szefem kompanii i adiutantem pułkowym. W 1915 roku został awansowany na stopień por. Później służył w sztabie 239 Dywizji Piechoty, ponownie w 78 Pułku Piechoty i ostatecznie w 39 Rezerwowym Pułku Piechoty. W 1917 roku został awansowany na stopień kpt.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry. Służył w 39 Rezerwowej Brygadzie Piechoty, w 78 Pułku Piechoty i w 210 Rezerwowym Pułku Piechoty. W 1920 roku został przeniesiony do wojsk zmotoryzowanych. Dowodził tam 105 Brygadą Motorowo-Transportową, 106 Brygadą Motorowo-Transportową, 116 Brygadą Motorowo-Transportową i 109 Brygadą Motorowo-Transportową. Następnie służył w 3 Batalionie Transportowo-Motorowym i w 6 Batalionie Transportowo-Motorowym. W latach 1927-1932 ukończył szkołę artylerii, jednocześnie służąc w 6 Pułku Artylerii. W marcu 1930 roku został awansowany na stopień mjr. W latach 1934-1936 był komendantem szkoły transportowo-motorowej. W kwietniu 1934 roku został awansowany na stopień ppłk. W latach 1936-1938 dowodził 8 Pułkiem Pancernym. W styczniu 1936 roku został awansowany na stopień płk. W dniu 10 listopada 1938 roku został dowódcą 8 Brygady Pancernej.

    Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tą brygadą walcząc w Polsce. Już w dniu 2 września 1939 roku został przeniesiony do rezerwy OKH. W dniu 8 października1939 roku ponownie objął dowodzenie 8 Brygady Pancernej, która dowodził do października 1941 roku. W październiku 1939 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Następnie powierzono mu dowodzenie 100 Brygady Pancernej, a od stycznia 1942 roku 383 Dywizji Piechoty. W październiku 1941 roku został awansowany na stopień gen. leut. W lutym 1942 roku został dowódcą 25 Dywizji Pancernej. Od stycznia 1943 roku do stycznia 1945 roku pracował jako oficer sztabowy. Od stycznia do lutego 1945 roku znajdował się w rezerwie OKH.

   Zmarł w dniu 8 lutego 1945 roku.