Dowódcy

Płk Paul Hermann Werner (1893-1940)

    Urodził się w dniu 19 marca 1893 roku w Stade. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1912 roku. Służył w 2 Pułku Kolejowym. W sierpniu 1912 roku został awansowany na stopień ppor. Uczestnik I wojny światowej, podczas której w grudniu 1917 roku został awansowany na stopień por. Podczas działań bojowych został ciężko ranny.

    Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry. Służył w jednej z kompanii 5 Pruskiego Pułku Piechoty. W 1921 roku został przeniesiony do kawalerii i rozpoczął służbę w 5 Pruskim Pułku Rajtarów. Później znalazł się w Szczecinie, gdzie służył  w sztabie 2 Dywizji Reichswehry oraz w 5 Pruskim Pułku Piechoty. W lutym 1926 roku został awansowany na stopień kpt. W 1931 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Reichswehry w Inspektoracie Wojsk Transportowych. W styczniu 1937 roku został awansowany na stopień ppłk. Został mianowany dowódcą stacjonującego w Hamburgu 20 Oddziału Pancernego. Wkrótce został dowódcą 31 Pułku Pancernego.

   Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził tym pułkiem walcząc w Polsce. Nadal dowodząc pułkiem walczył we Francji w 1940 roku. W czerwcu 1940 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). W dniu 19 czerwca 1940 roku jako jeden z pierwszych niemieckich oficerów dotarł do francuskiego portu w Brest.

   Zginął w dniu 30 czerwca 1940 roku.