Dowódcy

Płk Joachim Degener (1893-1953)

   Urodził się w dniu 28 listopada 1893 roku w Metz. Wstąpił w szeregi niemieckiej armii w 1912 roku. Uczestnik I wojny światowej, podczas której służył w 4 Dywizjonie Polowym, w 13 Pułku Huzarów i w 17 Pułku Huzarów. Podczas wojny uzyskał awans na ppor, a w 1917 roku na por.

   Po wojnie pozostał w szeregach Reichswehry. W 1925 roku został awansowany na stopień rotmistrza kawalerii. W maju 1934 roku został awansowany na stopień mjr, a w sierpniu 1936 roku na stopień ppłk. Przed wybuchem II wojny światowej był już w stopniu płk (od kwietnia 1939 roku) i dowodził 5 Brygadą Strzelców. Na jej czele walczył w Polsce podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, a także podczas walk we Francji w 1940 roku. W 1941 roku został mianowany komendantem W-rzburga, którym był do kwietnia 1944 roku. W listopadzie 1942 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Następnie na krótko został przerzucony na front wschodni, gdzie w ramach Grupy Armii „Północna Ukraina” walczył w rejonie Kowla. Ponownie przerzucono go do Francji, gdzie w lipcu 1944 roku dowodził Grupą Bojową „Degener” oraz od października do grudnia 1944 roku 189 Dywizją Piechoty.

   Podczas zajmowania obszaru Austrii przez wojska amerykańskie dostał się do niewoli. Wpadł w ręce żołnierzy z amerykańskiego 261 Pułku Piechoty. Został zwolniony w 1948 roku.

   Zmarł we wrześniu 1953 roku w W-rzburgu.