Dowódcy

Mjr Rudolf Stegmann (1894-1944)

   Urodził się w dniu 6 sierpnia 1894 roku w Mikołajkach w Prusach Wschodnich. W dniu 1 sierpnia 1938 roku został awansowany na stopień por. Prawdopodobnie dowodził 65 Pułkiem Piechoty. W dniu 1 września 1939 roku został mianowany dowódcą II batalionu w 14 Pułku Strzelców (prawdopodobnie w stopniu mjr). W listopadzie 1939 roku objął dowodzenie nad 14 Pułkiem Strzelców. W listopadzie 1940 roku został awansowany na stopień płk. Od października do listopada 1942 roku dowodził 2 Brygadą Grenadierów Pancernych, którą wcześniej dowodził płk Vollrath L-bbe. Od lipca do sierpnia 1943 roku (lub do stycznia 1944 roku) dowodził walczącą na froncie wschodnim 36 Dywizją Grenadierów Ludowych. W sierpniu 1943 roku został awansowany na stopień gen. mjr. Od dnia 1 maja 1944 roku dowodził 77 Dywizją Piechoty wchodzącą w skład LXXIV Korpusu Armijnego. W dniu 1 czerwca 1944 roku został awansowany na stopień gen. leut.

    Zginął w Normandii w dniu 18 czerwca 1944 roku w pobliżu miejscowości Briebeque.