Dowódcy

Ppłk Bruno Gerloch (1890-1954)

   Urodził się w dniu 11 listopada 1890 roku w Cieszynie. Z pochodzenia Austriak. Od 1907 do 1918 roku służył w armii austro-węgierskiej i od 1918 do 1938 roku w armii austriackiej. Uczestnik I wojny światowej. W 1938 roku przeszedł w szeregi Wehrmachtu i rozpoczął służbę w 12 Pułku Artylerii. W lutym 1938 roku został awansowany na stopień ppłk. Od dnia 24 listopada 1938 roku dowodził II Dywizjonem w 116 Pułku Artylerii.

   Podczas kampanii wrześniowej w Polsce w 1939 roku walczył w szeregach 116 Pułku Artylerii. Od listopada 1939 roku do grudnia 1942 roku dowodził 90 Pułkiem Artylerii. W lutym 1941 roku został awansowany na stopień płk.  

   Podczas II wojny światowej został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Walczył w Polsce, we Francji, na Bałkanach, na froncie wschodnim i pod koniec wojny na froncie zachodnim. W okresie od grudnia 1942 roku do marca 1943 roku dowodził Arko 2 i od sierpnia 1943 roku do sierpnia 1944 roku Arko 117. W dniu 20 kwietnia 1945 roku został awansowany na stopień gen. mjr. W sierpniu1944 roku został przeniesiony do rezerwy OKH, w której pozostał do maja 1945 roku. W 1945 roku dostał się do alianckiej niewoli, z której został zwolniony w 1947 roku.

    Zmarł w dniu 3 września 1954 roku w Wiedniu.