Dowódcy

Ppłk Eduard Radowski (1900-1993)

   Urodził się w dniu 17 listopada 1900 roku w M-nster. W 1916 roku wstąpił do ochotniczego Pułku „D-sseldorf”. W 1918 roku rozpoczął pracę policji. W chwili przekształcenia się Reichswehry w Wehrmacht powrócił w szeregi armii, posiadając stopień kpt. Pod koniec 1938 roku służył w 4 Kawaleryjskim Pułku Strzeleckim. W 1939 roku został awansowany na stopień mjr, a później na ppłk i w końcu w 1945 roku otrzymał ostatni awans na płk. Walczył w 1939 roku Polsce, w 1940 roku we Francji, w 1941 roku w Grecji i resztę wojny na froncie wschodnim. W sierpniu 1942 roku został odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (niem. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes).

    Po zakończeniu II wojny światowej służył w Bundeswehrze. Zmarł w dniu 6 września 1993 roku we Frankfurcie.