Literatura

 1. Fortyfikacje Obszaru Warownego „Śląsk”, historia, przewodnik, praca zbiorowa członków Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Piekary Śląskie 2006.
 2. Fortyfikacje Węgierskiej Górki, Jerzy Sadowski, Piotr Suchanek, Węgierska Górka 2002.
 3. Fortyfikacyjny aspekt polskiego planu obrony, artykuł w czasopiśmie „II wojna światowa” nr 4-5/2004.
 4. Masson Philippe, Historia Wehrmachtu 1939-1945, Warszawa 1995.
 5. Piekałkiewicz Janusz, Kalendarium wydarzeń II wojny światowej, Warszawa 1985.
 6. Popiołek Kazimierz, Śląskie dzieje, Warszawa-Kraków 1981.
 1. Śląski Rocznik Forteczny, tom I, Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Piekary Śląskie 2008.
 2. Śląski Rocznik Forteczny, tom II, Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Piekary Śląskie 2009.
 3. Bębnik Grzegorz, Katowice we wrześniu’39, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 2006.
 4. Cygański Mirosław, Hitlerowskie organizacje dywersyjne w województwie śląskim 1931-1936, Opole.
 5. Dubiel Paweł, Wrzesień 1939 na Śląsku, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1966.
 6. Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej; Warszawa 1961.
 7. Gondek Leszek, Wywiad polski w III Rzeszy 1933-1939, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982.
 8. Jońca Adam, Szubański Rajmund, Tarczyński Jan, Wrzesień 1939. Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Warszawa 1990.   
 9. Kaczmarek Ryszard, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 10. Krwawicz Marian, Śląska reduta 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 11. Madajczyk Czesław, Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. Tom I. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983.
 12. Majewski Ryszard, VIII Okręg Wojskowy Wehrmachtu we Wrocławiu (1936-1945) – studium historyczno-wojskowe; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, Katedra Nauk Humanistycznych, Wrocław 1991. 
 1. Pruski Zbigniew, Bastion „Polesie”, Wyd. „Forteca” 2000.
 2. Przemsza- Zieliński Jan, Generał Jan Jagmin-Sadowski obrońca Śląska 1895-1977, Muzeum Śląskie, Katowice 1988.
 3. Przemsza-Zieliński Jan, Jeden z tysiąca Zagłębiaków. Rzecz o pułkowniku Stanisławie Kalabińskim ostatnim dowódcy śląsko-dąbrowskiej Obrony Narodowej, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, 1999.
 4. Przemsza-Zieliński Jan, Pułki śląskie w wojnie polsko-niemieckiej 1939 roku, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, 1991.
 5. Przemsza-Zieliński Jan, 75 pułk piechoty w bitwie granicznej 1 i 2 września 1939 roku, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, 1994.
 6. Przemsza-Zieliński Jan, Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, tom II, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, 1993.
 7. Przemsza-Zieliński Jan, Zagłębie Dąbrowskie w II wojnie światowej. Wrzesień 1939 roku, okupacja, ruch oporu, wyzwolenie 1945, Sosnowiec 1995.
 8. Racki Henryk, Śląski wrzesień, Wydawnictwo MON, Warszawa 1970.
 9. Rosado Jorge, Bishop Chris, Dywizje Pancerne Wehrmachtu 1919-1945, Warszawa 2008.
 10. Sadowski Jan, Przygotowanie Centralnego Rejonu Przemysłowego Śląska do obrony w okresie międzywojennym, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 4/1959.
 11. Sadowski Jan, Działania GO „Śląsk” 1-3 września 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1/1960.
 12. Steblik Władysław, Armia „Kraków” 1939, MON, Warszawa 1989.
 13. Sykosz Waldemar, Fortyfikacje  niemieckie z 1939 roku na Górnym Śląsku, Pro Fortalicium, Piekary Śląskie 2009.
 14. Sykosz Waldemar, Sadowski Jerzy, Fortyfikacje Punktu Oporu Zbrosławice 1939-1945. Historia, przewodnik; Tarnowskie Góry 2003.
 15. Szefer Andrzej, Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego (1939-1945); Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1969.
 16. Targ Alojzy, Śląsk w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), Poznań 1946.
 17. Trewhitt Philip, Opancerzone wozy bojowe; Warszawa 2000.   
 18. Tomala Mieczysław, Niemieckie groby wojenne w Polsce, Fundacja „Pamięć”, Warszawa 1998.
 19. Wette Wolfram, Wehrmacht. Legenda i rzeczywistość; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.