Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" istnieje od 2001 roku. Skupia w swoich szeregach osoby zainteresowane tematyką fortyfikacji, kampanii wrześniowej 1939 roku i tematami związanymi z II wojną światową. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest remontowanie i udostępnianie do zwiedzania wybranych zabytkowych schronów bojowych, a także popularyzowanie wiedzy o fortyfikacjach. Stowarzyszenie na podstawie podpisanych umów współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział w Katowicach), Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także jednostką Wojska Polskiego z Bytomia. Swoją działalność popularyzuje poprzez organizowanie szeregu imprez plenerowych, z których najbardziej znanymi są kolejne edycje "Bitwy Wyrskiej". Przy poszczególnych obiektach organizowane są "Pikniki Forteczne". Integralną częścią Stowarzyszenia są grupy rekonstrukcji historycznej w postaci GRH Grupa Operacyjna "Śląsk", GRH "Die Kampfgruppe Hoffmeyer" i GRH "Karpaty". Swoje dokonania członkowie Stowarzyszenia przedstawiają w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie, w tym głównie w cyklicznym "Śląskim Roczniku Fortecznym". Swoimi działaniami Stowarzyszenie wyszło poza Śląsk, posiadając swoje koło terenowe i obiekty na terenie woj. mazowieckiego (Dąbrowiecka Góra, gmina Karczew). Swoje działania kierujemy w stronę młodego pokolenia, prowadząc szerokie działania edukacyjne.
Strona internetowa Stowarzyszenia: www.profort.org.pl